สิ่งที่ควรรู้

โฆสกสุนัข ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการเห่านำทางพระปัจเจกพุทธเจ้า

โฆสกสุนัข ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการเห่านำทางพระปัจเจกพุทธเจ้า

สามีภรรยาคู่หนึ่ง นำบุตรที่เพิ่งคลอด หนีความอดอยาก สามีมีเจตนา ทิ้งลูกไว้ระหว่างทาง ภรรยาไม่ยอม แต่บุตรก็ตายเมื่อถึงกรุงโกสัมพี

ลาชเทพธิดา ผลแห่งบุญ : การสั่งสมบุญ...นำความสุขมาให้

ลาชเทพธิดา ผลแห่งบุญ : การสั่งสมบุญ...นำความสุขมาให้

สาวชาวนาถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสปะ แล้วถูกงูกัดตาย.... เกิดเป็นเทพธิดาในดาวดึงส์

ลดาอุบาสิกา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการประพฤติสะใภ้ธรรม

ลดาอุบาสิกา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการประพฤติสะใภ้ธรรม

นางลดา เป็นธิดาอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี เธอเป็นคนฉลาดมีปัญญา เจริญวัย แล้วแต่งงานไปอยู่ในตระกูลสามี เธอประพฤติตนเป็นที่รักของสามี มารดาบิดาของสามี และชนในตระกูล ตัวยการพูดวจีน่ารัก

พระสีวลีเถระ ผลแห่งบุญ : ภิกษุผู้เลิศทางลาภสักการะ

พระสีวลีเถระ ผลแห่งบุญ : ภิกษุผู้เลิศทางลาภสักการะ

ตั้งความปรารถนาจะเป็นภิกษุผู้เลิศทางลาภ เมื่อ ๑ แสนกัปที่แล้ว

มฆมาณพ ผลแห่งบุญ : ผู้ประพฤติสาธารณประโยชน์และวัตรบท ๗

มฆมาณพ ผลแห่งบุญ : ผู้ประพฤติสาธารณประโยชน์และวัตรบท ๗

ฆมาณพเริ่มต้นบำเพ็ญกุศลสาธารณะ มีมาณพคนอื่น ๆ เห็นประโยชน์ ทยอยเข้าร่วม เกิดเป็นกลุ่มมาณพ ๓๓ คน

เทพนครของเทวดาดาวดึงส์ ผลแห่งบุญ : และอานิสงส์บุญที่พวกอดีตมาณพได้รับ

เทพนครของเทวดาดาวดึงส์ ผลแห่งบุญ : และอานิสงส์บุญที่พวกอดีตมาณพได้รับ

ในสวรรค์ดาวดึงส์นั้น มีส่วนที่เป็นนครอยู่หมื่นโยชน์ มีประตูแห่งเทพนครอยู่ ๔ ด้าน ภายนอกนครจะมีพื้นที่ดังนี้

ท้าวสักกะกับนางสุชาดา ผลแห่งบุญ : ความรักที่ไม่เปลี่ยนแปร (อานิสงส์แห่งศีล ๕)

ท้าวสักกะกับนางสุชาดา ผลแห่งบุญ : ความรักที่ไม่เปลี่ยนแปร (อานิสงส์แห่งศีล ๕)

ท้าวสักกะทรงค้นหานางสุชาดาอดีตภรรยา พบว่าเกิดเป็นนกยาง ทรงแปลงไปสอนให้นกยางรักษาศีล ๕

สักกเทวราช ผลแห่งบุญ : ทรงเกรงมรณภัย... บรรลุโสดาปัตติผล

สักกเทวราช ผลแห่งบุญ : ทรงเกรงมรณภัย... บรรลุโสดาปัตติผล

บุพนิมิตเกิดแก่ท้าวสักกะ ทรงรู้ว่ากำลังจะสิ้นอายุขัย ทรงเห็นว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเหลือได้

สุพรหมเทพบุตร ผลแห่งบุญ : รู้ว่าจะไปนรก เข้าหาพุทธะ ปิดอบาย

สุพรหมเทพบุตร ผลแห่งบุญ : รู้ว่าจะไปนรก เข้าหาพุทธะ ปิดอบาย

เทวดาตนหนึ่งชื่อ สุพรหม เป็นเทพบุตรในสวรรค์ดาวดึงส์ วันหนึ่ง ได้พาเหล่านาง เทพอัปสรประมาณ ๕๐๐ นาง เข้าไปเล่นสนุกสนานในสวนนันทวัน

สหายหญิงของนางวิสาขา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการอนุโมทนาการสร้างพระวิหาร

สหายหญิงของนางวิสาขา ผลแห่งบุญ : ผลแห่งการอนุโมทนาการสร้างพระวิหาร

ครั้งหนึ่ง นางวิสาขามหาอุบาสิกาสวมใส่เครื่องประดับชื่อ มหาลดาประสาธน์ ไปร่วมงานมหรสพที่มีผู้เชิญไป ขากลับนางจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระเชตวันวิหาร จึงถอดเครื่องประดับนั้นออกแล้วให้คนรับใช้ห่อด้วยผ้ารักษาไว้

นันทิยอุบาสก ผลแห่งบุญ : ทำบุญมาก มีเทพวิมานเกิดรอรับล่วงหน้า

นันทิยอุบาสก ผลแห่งบุญ : ทำบุญมาก มีเทพวิมานเกิดรอรับล่วงหน้า

นันทิยอุบาสกเป็นทานบดี...สร้างศาลาหลังใหญ่ถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ ทันทีที่หลั่งน้ำถวาย ก็เกิดปราสาททิพย์ผุดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

นางอุตตรา ผลแห่งบุญ : ผลของการปฏิบัติเมตตาและวิปัสสนาภาวนา

นางอุตตรา ผลแห่งบุญ : ผลของการปฏิบัติเมตตาและวิปัสสนาภาวนา

เมื่อปุณณะเศรษฐีได้เป็นเศรษฐีฉับพลัน ลูกสาวก็เป็นที่หมายปอง.. มนเศรษฐีทวงบุญคุณ บีบให้นางอุตตราแต่งงานกับลูกชายตน

หมู่โจรรับศีล ๕ ผลแห่งบุญ : บุญจากการระลึกถึงศีล ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์

หมู่โจรรับศีล ๕ ผลแห่งบุญ : บุญจากการระลึกถึงศีล ตายแล้วไปเกิดในสวรรค์

ครั้งอดีตกาล สมัยพระศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะ มีโจรหมู่ใหญ่ราว ๕๐๐ คน ทำการปล้นชิงทรัพย์และประกอบโจรกรรมประชาชน อย่างกว้างขวางในรูปแบบต่างๆ

อนาถบิณฑิกเศรษฐี ผลแห่งบุญ : ผลแห่งความมั่นคงในทาน เทวดาก็ยังต้องสนับสนุน

อนาถบิณฑิกเศรษฐี ผลแห่งบุญ : ผลแห่งความมั่นคงในทาน เทวดาก็ยังต้องสนับสนุน

จากสุทัตตเศรษฐี สู่ "อนาถบิณฑิกเศรษฐี" ที่โลกร่ำลือ และเงินที่หว่านลงในบวรพุทธศาสนา

พระเจ้าพิมพิสาร ผลแห่งบุญ : วิธีอุทิศทานแด่เปรตที่เคยเป็นพระญาติ

พระเจ้าพิมพิสาร ผลแห่งบุญ : วิธีอุทิศทานแด่เปรตที่เคยเป็นพระญาติ

พระเจ้าพิมพิสารเคยเป็นเสมียนบำเพ็ญบุญในพระพุทธเจ้าปุสสะ... ชาวบ้านที่ใกล้ชิดกับนายเสมียน ขโมยไทยธรรมกิน...เกิดในนรก

บรรลุนิพพาน

Nirvana Attain (บรรลุนิพพาน) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของเราชาวพุทธบริษัท เพื่อหวังสืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวกให้สืบต่อออกไปนานที่สุด โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย "ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ" เพื่อให้ครบถ้วนสมบูณ์ในทุกแง่ของพระธรรมคำสอน โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับรสพระธรรมที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ค้นหาข้อมูล